0222 226 24 00
0554 264 10 55
Eğitimimiz

Eğitimimiz

Yöntemimiz

    Biz Eskişehir Çocuk Akademisi olarak, “Her insan; farklıdır, tektir ve özeldir.” diyen Harvard Üniversitesi Eğitim Profesörlerinden H. GARDNER’ın çoklu zeka kuramından yola çıkarak eğitim programımızı oluşturduk.

    Çoklu zeka kuramı, bireysel farklılıkların önemli olduğu fikrinin gerçekliğidir. Bu kuramın, eğitimde kullanımı; her bir öğrencinin özel olduğu, ayrı yeteneklere sahip olduğu ve öğrenme yollarının farklı olduğunu farkedebilmek ve buna saygı göstermektir.

    GARDNER’a göre insanların sahip olduğu çoklu zekaların her biri yaşamak, öğrenmek, problem çözmek ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtırlar.

     Prof. GARDNER’ın tanımladığı zeka türleri:

*Sözel-Dilsel Zeka

*Mantıksal- Matematiksel Zeka

* Görsel-Mekansal Zeka

* Bedensel-Kinestetik Zeka

* Müziksel- Ritmik Zeka

*Kişisel-İçsel Zeka

*Kişilerarası-Sosyal Zeka

*Doğa- Varoluşçu Zeka

*Okuma Zekası RIQ

     GARDNER’a göre 9 tip zeka doğuştan ve her çocukta değişik düzeylerde bulunuyor ve küçük yaşlardan başlayarak yaşam boyu bütün zeka tipleri geliştirebiliyor.

    Çoklu zeka kuramının okulumuzda öğretmenlerimiz tarafından uygulanması çocukların üstün olan yönlerini ortaya çıkaracak ve bu yönlerini geliştirip, kuvvetlendirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca sınıflarımızda kendilerine sağlanan ortamlarda diğer zeka türleri de birbirleriyle paralel olarak gelişecektir.

    Eğitim programımız esnek, yeniliklere açık ve yaratıcılığı arttıran özellikler taşımaktadır.

Aynı zamanda programımız;

-Sistemli bir biçimde çocukları ilköğretime hazırlamayı,

-Türkçeyi doğru ve güzel konuşmayı,

-Atatürk ,insan ve doğa sevgisini aşılamayı,

-ingilizce temellerini oluşturmayı

- Kitap sevgisini aşılamayı

-Olumlu alışkanlıklar kazandırmayı, olumsuz davranışların ise düzelmesine rehberlik etmeyi

-Çevresine duyarlı , hayatı seven , öğrenmeye istekli , meraklı , özgüveni tam, sosyal ve mutlu çocuklar :) yetiştirmeyi içermektedir.