0222 226 24 00
0554 264 10 55
BRANŞ DERSLER

BRANŞ DERSLER

                           OKUL AKTİVİTELERİ

    ZEKA GELİŞİM OYUNLARI DERSİ (DÖNEM)

    Bu eğitimin amacı çocuklarımızın odaklanma, konsantrasyon, dikkat dağınıklığına çözüm ve özgüven kazanmalarında fayda sağlarken aynı zaman da ilköğretimden başlayarak üniversite hayatlarının sonuna kadar eğitim ve yaşamları boyunca diğer öğrencilerden bir adım önde olmalarını sağlamaktır.

   FAYDALARI

   Görsel hafıza geliştirme,

   Zeka gelişimi

   Dikkat eksikliği ve odaklanma sorununu çözme ,

   Zihinden hızlı ve doğru düşünme ,

   Mantıksal akıl yürütme ve düşünme gücü,

   Daha iyi ve hızlı anlama, öğrenme ,

   Farklı parçalardan bütün oluşturma,

   Özgüven gelişimi,

   BEYİN gelişimi.

    SATRANÇ (DÖNEM)

    Sosyal bir aktvite olan satranç, çocuklarımızın dikkatli düşünmesini , matematiksel ve duygusal zekasının gelişmesinin yanında sabırlı, düşünceli bireyler yetişmesini sağlayan bir aktivitedir.

Satranç çocuklara neden-sonuç ilişkisi kurmayı, tahmin yürütmeyi, sabırlı olmayı, dikkatli olmayı, zorda kalındığında mücadeleci davranabilmeyi öğretir.   

   ÇOCUK YOGASI (DÖNEM) 

   Çocuk yogası klasik yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür.Çocuk yogasıyla çocuklar eğlenirken, güç,esneklik,gevşeme ve konsantrasyon sağlanır.

   SERAMİK EBRU (DÖNEM)

    İşlenmesi hem kolay hem de zevkli olan Tuz Seramiği, Kil Hamuru, Tutkal Hamuru, Kağıt Hamuru gibi çeşitli yoğurma maddelerini çocuklarımızla işliyor ve çok eğleniyoruz. Bu çalışma, çocuklarımızın hem zihinsel hem bedensel hem de küçük kas gelişimlerine katkıda bulunuyor ve eğlenirken öğrenmelerini sağlıyor. Bu etkiliğin tek amacı; çocuklarımızın hayal dünyalarını çamura yansıtabilmeleri ve en güzel çağlarında oluşturdukları eserleri gelecekte de övgüyle gösterebilmeleridir. Seramiğin yanı sıra Ebru Sanatı ile çocuklar renkleri tanımanın, renklerle oynamanın tadına varıyorlar, böylece bu çalışma; çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve çocuklar çıkarttıkları eserlere anlamlar yüklemekten büyük zevk alıyorlar.

   YÜZME (YAZ OKULU)

    Yüzme, tüm vücut kaslarının aynı anda çalıştığı az sayıdaki spor dallarından biridir. Yüzme sporunun küçük yaşlarda başlamanın faydaları;

*Yüzme, vücuda esneklik ve dayanıklılık kazandırır.

*Kalbi güçlendirir ve kan dolaşımını düzenler.

*Vücut direncini yükseltir ve kassal anlamda güçlenmesini sağlar.

*Çocuğun hareket kabiliyetini anlayıp, geliştirmesine yardımcı olur.

*Psikolojik açıdan çocukta kendine güven, konsantrasyon, güçlü iletişim, stres gibi kavramları pozitif anlamda dengeler.

    İNGİLİZCE (YAZ OKULU - DÖNEM )

 Yabancı bir dil öğrenmenin temelleri çocukluk döneminde atılmaktadır. 3-12 yaşlarında alınan yabancı dil eğitimi hem kalıcı hem de kolay olması bakımından idealdir. Bu sebeple, bir çocuk ikinci dili ne kadar erken yaşta öğrenirse, algılama ve zihinsel problemlerin çözümlerinde daha başarılı olabilmektedir. Erken yaşta anadillerinden farklı bir dille tanışan çocuklar, gelecek yıllarda başka dilleri de daha kolay öğrenebilirler. İngilizce programımız, yaş gruplarına uygun olarak Türkçe ders programlarımızla bağlantılı olarak hazırlanır. İngilizce programımız etkinlik ağırlıklı olup çocukların günlük hayatta kullanabilecekleri basit İngilizce kelimelerin ve cümlelerin onun anlayabileceği şekilde oyun yoluyla öğretilmesine yöneliktir.

     JİMNASTİK (YAZ OKULU- DÖNEM) 

    Okul öncesi dönemdeki çocukların hareketliliğe bağlı olarak kas ve kemik yapılarının güçlenmesi, sinir-kas koordinasyonu, sürat ve kuvvet yapılarında gelişme sağlanması çok önemlidir. Amaç, fiziksel uyum sağlamak olduğunda jimnastik ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkar. İyi ve doğru yönlendirilmiş jimnastik programı esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özellikleri geliştirir. Jimnastik, bütün dünyada alt yapı sporu olarak kabul edilen ve temel spor olarak da uygulamaya konulan çok teknik bir daldır.

     YARATICI DRAMA ( DÖNEM )

 Çocuk drama çalışmaları içerisinde yer alırken düşünme, konuşma, dinlenme, anlatma ve birbiriyle iletişim kurma becerilerini de kazanır. Bütün bu beceriler kendi içinden ve diğerlerinden gelen uyarılara doğal tepkiler verirken elde edilir.Drama etkinlikleri sırasında çocuk, sözel iletişimi başlatması ile çeşitli durumlarda hayali karakterlerle karşılıklı diyaloglar kurar. Doğal, içinden geldiği gibi ve hayal gücüne dayanarak konuşur. Yine organize edilmiş etkinlikler sayesinde çocuk sesinin tonunu, yüksekliğini yada alçaklığını, hızını ayarlayabilir.Yaratıcı drama sadece bir öğrenme yolu veya eğitim modeli olmakla kalmamakta, dilin kazanılması, geliştirilmesi, zenginleştirilmesi için de önemli bir araç görevi görmektedir.

    BALE & YARATICI DANS & LATİN DANS (DÖNEM)

    Bale; elli figürlere ve adım atışlara dayalı bir müzikli gösteri sanatıdır. Bale ; dans ,müzik,mimik , duygu ve dekor sanatlarının ileri standartlarla birleştirerek kullanılan sanat dalı olarak da tanımlanabilir.

    Yaratıcı Dans ise bir şeyleri kalıplar içinde görmek yerine bu kalıpları kırarak yaratıcılığı ön plana çıkaran ve dansçının kendinden bir şeyler katabileceği kompozisyonlar yaratmasını amaçlayan bir dans türüdür.

    Latin Dansı:Latin dansları vücudu ritme uygun hareket ettirme, büyük motor becerilerini kazandırma, sosyaleşme,eğlenceli bir aktivitede bulunma açısından çocuklar için çok faydalı bir etkinliktir.

      Dans derslerinin amacı çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp , estetik algılarını geliştirip,vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir.Bu bağlamda derslerimiz; esneklik kazanmalarını destekleyen esneme hareketleriyle, estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmaktadır. Yaş gruplarına uygun olarak seçilen egzersizler ve yaratıcı güçlerini geliştirecek olan doğaçlama dans çalışmaları yapılmaktadır.

 

    BİNİCİLİK (YAZ OKULU)

 Binicilik, yüzme gibi bütün vücut kaslarını çalıştıran bir spor dalıdır. Aynı zamanda bir canlıyla beraber yapıldığı için özgüveni geliştirir, iletişim kurmayı ve uyumlu hareket etmeyi sağlar. Çocukların psikolojik gelişimlerine de  büyük katkıda bulunmaktadır, öyle ki down sendromlu çocuklar rehabilitasyon için ata bindiriliyor. Her şeyden önce ata binmek, çocuklar için büyük bir zevktir.

    Bu derslerin yanı sıra; Çocuklarımızın, yaşadığımız çevreyi gözlemleyerek öğrenmeleri, sosyalleşmeleri için Kültürel Geziler yapılmaktadır. Branş dersleri haricinde okulumuzda gün içerisinde, Serbest Zaman Etkinlikleri, Türkçe Dil Etkinlikleri, Sanat Etkinlikleri, Müzik ve Ritim Çalışmaları, Fen ve Doğa Etkinlikleri, Oyun Etkinlikleri, Okuma - Yazmaya Hazırlık,MATEMATİK VE KODLAMA(simetri kodlama) Çalışmaları Davranış Eğitimi , Çeşitli Partiler, Profosyonel Tiyatrolar, Kukla gösterileri  de uygulanmaktadır.

    Okulumuz; 12 ay açık olup, yaz aylarında da Yaz Okulu programı uygulanmaktadır. Okulumuzda Tam gün eğitim verilmektedir.

     TAM GÜN ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.00 – 18.00 dir.